Výživa seniorů
Výživa seniorů

Nedostatečná a nesprávná výživa, ztráta svalové hmoty, zhoršený zdravotní stav

Se stoupajícím věkem dochází ke změnám ovlivňujícím metabolismus organismu. Dlouhodobé studie poukázaly na to, že s věkem lineárně klesá energetická potřeba, a to v závislosti na změnách tělesné kompozice, fyzické aktivity či množství a kvality stravy. Představa, že snížením energetické hodnoty stravy docílíme jen redukce tělesné hmotnosti, je hlavně u starších osob mylná.

Strava seniorů je často střídmá, převládají nesprávné stravovací návyky, strava je složena převážně z jednoduchých cukrů či ztužených tuků, protože mají rádi sladká jídla a dezerty a nahrazují jimi výživnou stravu. Následkem je nedostatečný příjem ostatních makroživin jako jsou bílkoviny a zdravé tuky.  

Nejvíce ohroženou skupinou podvýživou jsou senioři ve věku 60 a více let. Se stoupajícím věkem dochází v organismu k fyziologickým změnám, které ovlivňují metabolické procesy ve stáří. S věkem se zvyšuje podíl tukové tkáně a dochází k poklesu svalové hmoty. Stárnutí je spojeno s fyziologickou anorexií, sníženým kalorickým příjmem a úbytkem hmotnosti, což je následně spojeno s úbytkem svalové hmoty a zvýšenou úmrtností. Pro udržení zdraví starších dospělých je tak důležitý příjem bílkovin. Nedostatečný příjem bílkovin je často příčinou slábnutí, omezení fyzického pohybu, obranyschopnosti organismu či zhoršení procesů hojení. Nedostatečný příjem proteinu může vést k rozvoji sarkopenie, snížení kvality života a zvýšení nákladů na léčbu primárního onemocnění.

Většina seniorů má umělý chrup, což je často příčinou nižší chuti k jídlu a nedostatečného příjmu stravy. Často mají v oblibě tradiční jídla měkčí konzistence, která jsou pro ně přijatelnější, a proto svůj jídelníček omezují jen na některé potraviny. Setkáváme se i s ekonomickými problémy, které mohou být vedlejším faktorem malnutrice. Dalším problémem může být zhoršená pohyblivost nebo zhoršený zrak, v krajním případě i tzv. stařecká demence, která výrazně omezuje schopnost nákupu a přípravy stravy. Nedostatek aktivity, jejímž důsledkem je i nevůle připravit si jídlo či jít si nakoupit, může souviset s depresí z osamělosti a sociální izolace. Souhrnem těchto skutečností se starší člověk dostává do začarovaného kruhu – jeho zdravotní stav se vzhledem k nedostatečné výživě stále zhoršuje, což vede k dalšímu zhoršení jeho schopnosti správně a dostatečně jíst. Proto je třeba včas zjistit, zda příjem živin klasickou stravou je dostačující, a v případě, že ne, je třeba zajistit přísun potřebné energie, bílkovin a vitamínů.

Na prvním místě by se vždy mělo nejprve uvažovat o úpravě jídelníčku. Ovšem pro člověka bez odborných znalostí není jednoduché přesně zhodnotit, zda je příjem živin v upraveném jídelníčku dostačující, proto je důležité se obrátit na odborníka. Řešením, které nabízí medicína, mohou být také přípravky enterální klinické výživy. Jedná se o vyváženou tekutou výživu na popíjení – tzv. sipping. Tekutá výživa pro seniory má přesně definovaný obsah nutričních složek. Tyto přípravky jsou dostupné v lékárnách v různých chuťových variantách. Mohou se podávat po jídle nebo mezi jídlem a umíme jimi doplnit stravu o všechny důležité součásti: energii, bílkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerální látky a stopové prvky v potřebném množství. Navíc přípravky enterální klinické výživy lze také využít při přípravě každodenních jídel.