výživa a podvýživa
Výživa a podvýživa v nemoci

Složky výživy

Tělo potřebuje pro správné fungování kvalitní výživu. Proto je nutno dbát na její pestrou a vyváženou skladbu. Základní živiny lze rozdělit do šesti kategorií:

Obrázok
Základní žíviny

Tyto živiny mohou být rozděleny na:

Makronutrienty, tedy látky nezbytné pro život. Jejich úkolem je především poskytnutí energie. Do této skupiny patří sacharidy, tuky, bílkoviny a voda – tyto látky potřebuje náš organismus v relativně velkém množství. Ty totiž (s výjimkou vody) tělu poskytují energii a základní stavební materiál (aminokyseliny, ze kterých jsou poskládány bílkoviny, a tuky, ze kterých jsou složeny stěny buněk).

Mikronutrienty jsou složky výživy, které jsou v malém množství pro lidské tělo nepostradatelné. Do této skupiny patří vitamíny a minerální látky.

 

Sacharidy

Sacharidy (cukry) se dělí na jednoduché (monosacharidy a disacharidy) a složené (polysacharidy), přičemž naše tělo potřebuje oba typy. Jednoduché cukry jsou hlavním zdrojem energie. Vysoký příjem sacharidů s sebou ale nese rizika – ztučnění jater, narušení glukózové tolerance, zvýšení hladiny cukru v krvi a riziko diabetu. 
 

Podle složení rozlišujeme monosacharidy a polysacharidy. Monosacharidy nebo jednoduché cukry jsou zdrojem okamžité energie. Nacházejí se především ve sladkostech a zákuscích, ale také v ovoci a pod. Jejich příjem způsobí rychlé a okamžité zvýšení hladiny cukru v krvi (glykémie). 

Polysacharidy nebo složené cukry mohou být využity jako zásobárna energie a jsou také stavebním prvkem pojivových tkání (chrupavky, vazivo). Mezi zdroje polysacharidů patří rýže, těstoviny, chléb, pečivo, cereálie a ovoce

Lidské tělo ale dokáže energii získávat z monosacharidů, oligosacharidy a polysacharidy musí proto nejprve rozštěpit. Složené cukry se štěpí postupně, čímž je zajištěna stálá hladina glukózy v krvi, která je pro tělo výhodnější.

 

Vláknina patří mezi složené cukry, na rozdíl od většiny cukrů ji lidské tělo nedokáže štěpit a využít tak energii. Vláknina ale slouží jako mechanická očista střev, zrychluje střevní pohyby a slouží jako potrava pro buňky střeva a „dobré“ střevní bakterie. 

Podle rozpustnosti ve vodě rozlišujeme vlákninu na rozpustnou a nerozpustnou. Nerozpustná je trávena až v tlustém střevě a příznivě ovlivňuje vstřebávání a trávení živin. Rozpustná vláknina zpomaluje vstřebávání sacharidů a zajišťuje delší pocit sytosti. Snižuje také hladinu cholesterolu v krvi. Mezi významné zdroje vlákniny patří celozrnné výrobky (pečivo, těstoviny, rýže), cereálie (vločky, corn-flakes), ovoce a zelenina.

 

Tuky

Tuky (lipidy) jsou bohatým zdrojem energie. Skládají se z mastných kyselin, které se podle složení dělí na nenasycené a nasycené. Takzvané esenciální mastné kyseliny jsou pak ty, které si tělo nedokáže samo vytvořit a musí je přijímat v potravě.

Proč jsou tuky pro tělo nezbytné?

 • jsou zdrojem energie
 • obklopují a chrání důležité orgány
 • vitamíny A,D,E a K jsou v tucích rozpustné
 • cholesterol je složkou buněčných stěn

Tuky je ale třeba přijímat v přiměřeném množství, jelikož jejich nadbytek je spojen s obezitou a nadbytek cholesterolu s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

 

Bílkoviny

Bílkoviny (proteiny) jsou základním stavebním kamenem živočišných buněk (tedy například svalů, kůže, vlasů, imunitních buněk, protilátek atd.). Také tvoří enzymy, které
Důležitost bílkovin a energiekontrolují chemické reakce probíhající v lidském těle. Každá molekula bílkoviny je složena z aminokyselin. Jelikož organismus si bílkoviny nedokáže ukládat, je třeba je přijímat v potravě v dostatečném množství. Tělo potřebuje aminokyseliny, aby z nich dokázalo vytvořit nové bílkoviny a nahradilo bílkoviny poškozené. Nadbytek bílkovin je vylučován ledvinami. Existují aminokyseliny

 • esenciální – tedy ty, které si tělo nedokáže samo vytvořit a musíme je přijímat ve stravě 
 • a neesenciální - tedy ty, které organismus dokáže vytvořit z jiných látek. Důležitý je dostatečný příjem zejména esenciálních aminokyselin

 

Proč je při onemocnění důležité přijímat stravu ústy?

 • základní stavební složka organismu, 
 • transportní funkce (hemoglobin – váže kyslík), 
 • obranná funkce (účastní se imunitních dějů, protilátky jsou bílkovinné povahy), 
 • zajišťují pohyb (bílkoviny tvoří i svalová vlákna), 
 • jsou základem hormonů a enzymů a podílejí se tak na řízení mnoha dějů v organismu