výživa a podvýživa
Výživa a podvýživa v nemoci

Co je to podvýživa?

Malnutrice nebo podvýživa je stav, kdy má organismus nedostatek základních živin – příjem nestačí pokrýt jejich potřebu.

Malnutrice většinou souvisí s onemocněním a může k ní docházet z následujících příčin: 

  • snížená chuť k jídlu, nemocný jí méně než obvykle 
  • porucha trávení a vstřebávání živin, 
  • jiná strava v nemocnicích, na kterou nejsou pacienti zvyklí, 
  • bolest,
  • infekční onemocnění, 
  • stres v důsledku onemocnění 
  • některé nemoci zvyšují potřebu energie a živin.  

Podvýživa není ojedinělým jevem. Jeden ze čtyř pacientů v nemocnicích je ohrožen malnutricí. Nejrizikovější kategorií jsou senioři a malé děti, ale ve vysokém riziku se nacházejí i chronicky nemocní (např. pacienti s onemocněním dýchacích cest, s idiopatickými střevními záněty, pacienti po cévní mozkové příhodě, pacienti v kritickém stavu a pacienti s nádorovým onemocněním) a tzv. polymorbidní pacienti (polymorbidní = pacient s více různými onemocněními, nejčastěji senioři).