Typy sond

Nasointestinální sonda (NI Sonda)

Nosní sondy se zavádí nosní dírkou přes hltan a jícen do žaludku nebo střev. Sonda se zafixuje pod nosem náplastí. Je vhodná pouze pro krátkodobé diety, protože sonda působí na krk a zeslabuje polykací reflex. 

Nasogastrická sonda (NG Sonda)

Nasogastrická sonda ústí přímo do žaludku, ale není do žaludku zavedena nosem. Tato sonda se obvykle používá pro krátkodobé krmení pacienta (cca 6 až 8 týdnů).

Perkutánní výživové sondy

PEG Sonda (Perkutánní endoskopická gastrostomie) se zavádí otvorem v břišní stěně, který se nazývá stomie, přímo do žaludku; umožňuje dodávat potravu přímo do zažívacího traktu. Pokud stav dítěte vyžaduje zavedení sondy na delší období, je ve většině případů vhodným řešením právě gastrostomická sonda.

Jaká je doba aplikace sondové výživy?

  • Průběžné podávání výživy (kontinuální dávkování) - podávání výživy je zajištěno enterální pumpou nebo samospádovým systémem pomalým tempem v průběhu několika hodin.
  • Podávání přes noc - krmení probíhá sondou s pevně nastavenou rychlostí průtoku pomocí enterální pumpy přes noc, když vaše dítě spí.
  • Přerušované podávání výživy (bolusové dávkování) - podávání výživy probíhá několikrát denně po krátkou dobu prostřednictvím pumpy nebo stříkačky.

Vzhledem ke specifickým potřebám vašeho dítěte rozhodne spolu s vámi pediatr nebo výživový poradce, jaká výživová sonda a jaká doba aplikace je pro vaše dítě ta pravá.

 
Infolinka ZDARMA

Po - pá | 8 - 16
800 110 000

Logo Nutridrink
Jednoduchý test! Má Vaše dítě alergii na bílkovinu kravského mléka?