Diagnostika ABKM

Klíčová otázka - jak a kdy diagnostikovat ABKM?  

 

Prvním kontaktem bude za všech okolností váš praktický lékař pro děti a dorost. S ním, vy maminky, musíte probrat veškeré podezřelé potíže, včetně pouhých pochybností. Nápovědou nechť vám jsou tyto stránky.  

 

Rozhodující pro možnost ABKM budou kladné odpovědi na tyto otázky. Čím více kladných odpovědí, tím pravděpodobnější diagnóza ABKM je:

 • je některý z rodičů alergik, popřípadě oba?
 • měl někdo z přímých příbuzných ABKM ? (nejdůležitějším údajem je stejná diagnóza u staršího sourozence)
 • je postižen trávicí trakt? (jaké a jak těžké příznaky to jsou)
 • je postižena kůže? (jaké a jak těžké příznaky to jsou)
 • je postižen dýchací systém? (jaké a jak těžké příznaky to jsou)
 • je narušeno chování? (spánek, dráždivost, koliky a s tím spojený neztišitelný pláč)
 • máte neprospívající dítě bez jiného vysvětlení?
 • vznikly příznaky při plném kojení?
 • vznikly příznaky po nasazení umělé mléčné výživy? (a s jakým odstupem ?)
 • vznikly příznaky (u kojených i nekojených dětí) do 3 měsíců věku (připouští se do 6 m.)?
 • vznikly příznaky nejpozději do 2 – 3 m. od první expozice BKM ? (nejčastěji do 1 týdne po expozici)
 • dochází k opakování příznaků?
 • dochází k opakování příznaků ve vazbě na konzumaci preparátu na bázi kravského (nebo jiného živočišného) mléka?


Zdá se, že dosadíme typické příznaky do typického věku, a je to. Diagnostika ABKM ale není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. Pro diagnózu neexistuje jednoznačně specifický laboratorní test. Vyšetření mnohdy přeceňovaných hladin IgE a kožní testy mohou diagnózu podpořit, rozhodně jí ale nedělají. Nemluvě o tom, že příznaky ABKM jsou podobné i  příznakům jiných onemocnění (namátkou infekce, návratná choroba jícnu - reflux, imunodeficience, metabolická onemocnění, neurologická onemocnění, vrozené vady aj.). Jedině úzkou spoluprácí s praktickým lékařem se udělá vše pro to, aby se pravá příčina kojeneckých příznaků odhalila co nejdříve. A ve složitějších případech za pomocí specialistů z oboru alergologie nebo dětské gastroenterologie.

Při podezření (a současném vylučování konkurenčních diagnóz) se jednoznačně doporučuje nasazení diagnostické eliminační diety. V případě kojení se pochopitelně zasáhne do diety maminky (bez BKM), v případě nemožnosti plného kojení se přistoupí i k dietě dítěte. A k té se používají jak preparáty s vysokým štěpením, tak i přípravek s volnými aminokyselinami. Korektnější je použití volných aminokyselin, a to právě pro výše zmíněnou 5 – 10 % nesnášenlivost extenzivní hydrolýzy u citlivějších alergiků. Nemluvě o těžších stavech, kde by se mělo a má tímto přípravkem začínat vždy.

Jde-li o skutečnou ABKM, po nasazení speciální výživy příznaky viditelně ustupují již do 3 dnů (kopřivky, zvracení, koliky, pískoty, lehké průjmy), aby pak ustoupily v optimálním případě do 2 týdnů. Výjimečně později (těžký ekzém, těžké průjmy s neprospíváním). Pokud neustoupí ani do 1 měsíce, pak i tak může jít o ABKM, ale pravděpodobně společně s další alergií (vícenásobná, vícečetná alergie). Úspěšná dieta by se měla z důvodu možného vyhasínání revidovat, obvykle 3 až 6 měsíců od nasazení, nejpozději však do 1 roku dítěte.  

Vhodné přípravky pro děti s alergií na bílkovinu kravského mléka (ABKM):

Na trhu existují vysokoenergetické přípravky enterální výživy, vyvinuté na míru různě starým dětem. O vhodném přípravku a jeho užívání se poraďte s Vaším dětským lékařem.

 
Infolinka ZDARMA

Po - pá | 8 - 16
800 110 000

Logo Nutridrink
Jednoduchý test! Má Vaše dítě alergii na bílkovinu kravského mléka?