Proč je výživa dětí v nemoci důležitá?

Výživa je základem pro růst a vývoj dítěte, především 
ve věku mezi 0-6 lety. Její správné množství 
a složení je důležité 
pro tělesný, psychosomatický 
a sociální vývoj dítěte. Toto období navíc vyžaduje vyšší příjem energie a bílkovin
ve srovnání s dalšími věkovými etapami. Nedostatečný nebo nesprávný příjem výživy se vždy negativně projeví ve všech směrech vývoje dítěte, proto je zapotřebí této situaci předcházet, zejména v nemoci. V nemoci se až dvojnásobně zvyšují energetické nároky dětského organismu, ale nemoc je často doprovázena nechutenstvím. 

Jaké jsou důležité složky potravy?


Mezi nejdůležitější složky potravy patří především bílkoviny, jelikož plní v lidském těle mnoho funkcí, především stavební - zajišťují růst a obnovu všech buněk v těle, 
dále jsou ve výjimečných případech zdrojem energie. Bílkoviny jsou tvořeny 
z aminokyselin, z nichž některé jsou pro tělo nepostradatelné a nedokážeme 
si je sami vytvořit. Jsou součástí řady enzymů, které zaručují správnou funkci metabolismu – látkové výměny. Cukry jsou velmi rychlým zdrojem energie. Největším zdrojem energie jsou tuky, které jsou důležité i pro vstřebávání vitamínů A, D, E, K. Další důležitou složkou stravy je vláknina. Vláknina jakožto nestravitelná část rostlinných produktů pomáhá pohybu potravy v trávicí soustavě, vstřebává vodu a váže na sebe některé látky, mezi které patří např. cholesterol. Celkové množství denní energie je různé dle věku dítěte.

Výživa je základ, v nemoci hned dvakrát


U některých nemocí může dojít ke snížení chuti k jídlu, může nastat zácpa, průjmy, pocit plnosti či problémy s polykáním. A proto je během onemocnění dítěte nutné na vše myslet a včas začít situaci řešit.
•    Pro růst, vývoj a zrání orgánů mají děti zvýšené nároky na příjem energie a živin, mají však malé tělesné zásoby. Proto se u nich může dříve objevit problém s nedostatkem výživy a tím například prodloužení doby léčby nemoci nebo její rekonvalescence.
•    Nemocné děti potřebují 2-3x více proteinů a energie na kg a den než zdravé děti.

Proto:
•    Neřešíme-li výživu a čekáme, než se dítě tzv. rozjí, mohou nastat rizika, která vedou k prodloužení doby léčby. Při dlouhodobějších potížích pak 
i k poklesu váhy, zvýšené náchylnosti k dalším nemocem až k zástavě růstu dítěte.
•    Nemá-li dítě dostatečný příjem stravy, objevují se varovné příznaky, které dělíme na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé patří například mírný váhový úbytek, nechutenství, únava, zvýšená citlivost. Mezi dlouhodobé poruchy růstu a vývoje dítěte, poruchu imunity. Na tyto příznaky je nutné včas reagovat a obrátit se na lékaře. 

Kdy začít myslet na přípravky, které s výživou pomohou?


Začne-li dítě ve věku 0-6 let méně jíst a celkový příjem stravy se snižuje, přičemž problém trvá více než pět dní, je správná doba pro použití přípravku enterální výživy – nutričních drinků k popíjení. Stejně tak, jsou-li tyto problémy doprovázeny průjmy více jak 5x/den či zvracením více jak 3x/den. Případně sníží-li se příjem potravy o ¼ denní dávky po dobu 5 dnů. V každém případě je nutné kontaktovat dětského lékaře, aby posoudil stav dítěte a zjistil příčinu potíží.

Výživa je důležitá!


Výživa je v dětském věku velmi důležitá a chyby ve výživě mohou vést 
k problémům, které budou dítě a pak i dospělého doprovázet celý život. Je na vás, rodičích, abyste dítě sledovali a v případě potíží se včas obrátili na dětského lékaře. Nezapomínejte, že správná a dostatečná výživa podporuje úspěšnost léčby. 

 
Infolinka ZDARMA

Po - pá | 8 - 16
800 110 000

Logo Nutridrink
Jednoduchý test! Má Vaše dítě alergii na bílkovinu kravského mléka?