Podvýživa dětí v Česku? Nedostatečnou výživou je ohroženo 30 % dětí, není mezi nimi i to vaše?

Ačkoliv se zdá, že slovní spojení „podvýživa dětí“ vůbec nepatří do vyspělejších částí světa, opak je pravdou. 
A to v celé Evropě včetně České republiky. Podle průzkumu NutriAction společnosti Nutricia je totiž téměř 30 % dětských pacientů 
v českých nemocnicích ohroženo podvýživou, 
z toho 2 % dětí jsou dokonce ohrožena extrémně. Přitom plnohodnotná výživa malých pacientů v nemoci je nesmírně důležitá, protože její nedostatek může mít za následek prodloužení léčby, hospitalizace a rekonvalescence.


„Nedostatečná výživa dětí se velmi často ztotožňuje s problémem hladu,“ říká doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., z Fakultní nemocnice v Hradci Králové a pokračuje: 
„To je však velmi zavádějící, protože nedostatečně živené může být jakékoliv dítě 
v moderní společnosti, a to včetně obézních dětí. Obrovské riziko u těchto dětí spočívá v tom, že při nemoci dětské tělo potřebuje až dvojnásobný energetický příděl, a pokud jej nedostane, může to mít negativní dopad na délku léčby, hospitalizace i rekonvalescence.“

Skrytý nepřítel


Mezi nejčastější diagnózy, které jsou spojeny s rizikem podvýživy u dětí, patří vedle nemocí trávící soustavy nádorová a infekční onemocnění, která následují nemoci výživy a přeměny látek, neurologická onemocnění a nemoci dýchací soustavy.

Nicméně celých 34 % dětí v riziku podvýživy bylo hospitalizováno s diagnózou, která obvykle nebývá považována za rizikovou. Toto vysoké číslo ukazuje, proč je riziko podvýživy dětí ve vyspělých zemích nebezpečné: není přímo viditelné a nepojí se jen s určitým typem onemocnění.

Nejčastější příznaky, které způsobují ztráty živin, pozná každý rodič. Může to být například zvracení 3x a vícekrát za den, průjem 5x a vícekrát za den a snížený příjem stravy během posledních dní před přijetím k hospitalizaci.

Rodiče, ptejte se!


Ačkoliv závěry výše uvedeného průzkumu nejsou příliš optimistické, dobrou zprávou je, že české nemocnice vnímají tuto problematiku jako aktuální téma a chtějí se mu aktivně věnovat. Do dotazníkových šetření se totiž zapojilo 35 českých nemocnic, 
z toho 9 fakultních, 6 krajských a 20 ostatních, což je v porovnání s dalšími evropskými zeměmi rekordní počet.

Rodiče ale mohou v tomto ohledu také pomoci. „Rozhodně by se měli ptát lékařů na možnosti výživy dětí v nemoci a v průběhu léčby, a informovat se o dostupných možnostech řešení, mezi něž patří i tzv. enterální výživa. Jedná se o kompletní 
a vyváženou tekutou výživu vyvinutou pro pacienty se zvýšenou potřebou energie 
a živin. Může být doplňkem výživy nebo jejím jediným zdrojem a je i volně prodejná 
v lékárnách,“ říká odborník na výživu doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., z Fakultní nemocnice v Motole.

Výživa v nemoci dětem na míru  


Existují prostředky tekuté výživy , které jsou uzpůsobeny svým složením pro děti od 1 roku do 6 let. Nemají ničeho moc ani ničeho málo, obsahují optimální množství bílkovin, tuků, cukrů, ale i vitamín D a další potřebné živiny a minerální látky. Lze užívat 1-2 lahvičky denně pro doplnění běžné stravy nebo 4-5 lahviček jako jediný zdroj výživy. Tyto pitíčka jsou volně dostupná v lékárnách i hrazena ze zdravotního pojištění. 


O výzkumu NutriAction:


NutriAction je celosvětová iniciativa společnosti Nutricia zaměřená na vyhledávání pacientů v riziku podvýživy. Na území České republiky proběhl průzkum v rámci této iniciativy vůbec poprvé u dětí, a to pod záštitou České pediatrické společnosti při ČLS JEP. Průzkumu se zúčastnilo téměř 3 000 dětí ve věku od 1 roku do 19 let 
v 35 českých nemocnicích, což představuje rekordní vzorek napříč zeměmi, kde průzkum u dětí probíhal.

 
Infolinka ZDARMA

Po - pá | 8 - 16
800 110 000

Logo Nutridrink
Jednoduchý test! Má Vaše dítě alergii na bílkovinu kravského mléka?