Úvodní stranaPro médiaTisková zpráva: Výsledky národního průzkumu stavu výživy v českých onkologických ambulancích
 

Výsledky národního průzkumu stavu výživy v českých onkologických ambulancích:

Téměř 3/4 českých pacientů je ohroženo podvýživou!

Praha, 14. 3. 2013

Až 3 ze 4 českých onkologických pacientů ohrožuje během léčby podvýživa, téměř 30 % z nich se nachází ve středním až extrémním riziku podvýživy. Specializované nutriční péče se přitom dostane pouze necelým 13 % z nich. Vyplývá to z unikátních průzkumů NutriAction, které probíhaly v posledních dvou letech na 55 českých onkologických pracovištích u rekordního vzorku více než 10 000 onkologických pacientů. Vzhledem k tomu, že onkologická léčba je často velmi agresivní a hubnutí nebo nedostatečná výživa má zcela zásadní význam pro délku a úspěšnost léčby, jde o velmi znepokojivý stav.

„Již podruhé jsme si ověřili, že  onkologové chtějí problematiku podvýživy řešit. To je ta dobrá zpráva. Ta špatná zpráva je, že počet onkologických pacientů stále roste, riziko podvýživy je v České republice vysoké a možnosti tento stav ovlivnit jsou bohužel omezené. U takto ohrožených pacientů je bez nutriční podpory účinná onkologická léčba prakticky nemožná.“ říká Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., ředitel Masarykova onkologického ústavu Brno a předseda české onkologické společnosti ČLS JEP. 

Podvýživa přitom může ohrozit nejen hubené, ale v riziku se může ocitnout i pacient na pohled obézní, který nechtěně hubne. Úbytek váhy o 5 % za 3 měsíce, což je například u člověka vážícího 70 kg pouhých 3,5 kg, již může léčbu zkomplikovat. Hubnutí je během závažné nemoci velmi nežádoucí, většinou se totiž jedná o ztrátu svaloviny včetně srdečního a dýchacího svalstva.

Primář MUDr. Viktor Maňásek z komplexního onkologického centra Nový Jičín vysvětluje, proč ohrožuje nedostatečná výživa právě onkologické pacienty: „Samotná onkologická léčba je často velmi agresivní a má řadu nežádoucích účinků, které dále zhoršují stav výživy. Nejčastěji je to nechutenství, nevolnost, zvracení, průjmy, bolestivé polykání a v neposlední řadě i zhoršení psychického stavu.“ 

Primář MUDr. Viktor Maňásek dále vysvětluje, jaké jsou důsledky nedostatečné výživy u onkologických pacientů: „Podvýživa je jako tichý zabiják. Již relativně malé zhubnutí o několik kilogramů zhoršuje prognózu onemocnění, zvyšuje nežádoucí účinky radioterapie a chemoterapie, prodlužuje pobyt v nemocnici a úbytek váhy nad 10 % je dokonce rizikovým faktorem úmrtnosti. U podvyživených pacientů dochází k přerušení protinádorové léčby, klesá účinnost léků, roste úmrtnost a také náklady na léčbu.“

V současné době je ročně diagnostikováno téměř 80 000 nových pacientů se zhoubným nádorem, z nichž minimálně třetina potřebuje nutriční podporu. V České republice působí v současné době zhruba 76 nutričních ambulancí (zdroj: www.skvimp.cz). Nutriční terapeutky, dříve dietní sestry, jsou ale dostupné převážně pouze v rámci hospitalizace v nemocnicích. 

K řešení tohoto neutěšeného stavu říká Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.: „Počet odborníků na výživu není v současné době dostatečný. Než se pacient dostane do specializované ambulance, hrozí riziko z prodlení. Problém českého zdravotnictví je, že onkolog nemůže pacientovi předepsat speciální tekutou výživu, jako je tomu v sousedních zemích. Například na Slovensku je tato výživa plně hrazena ze zdravotního 

pojištění. Přitom náklady nutriční péče jsou ve srovnání s farmakoterapií řádově nižší a zcela jistě se vyplatí.“

„Vzhledem k nedostatku odborníků je ve výživě onkologického pacienta naprosto zásadní role rodiny i aktivní přístup pacienta samotného. Rodina je obvykle první, která si nechutenství nebo hrozící podvýživy všimne. Kvalitní informace, jak se starat o výživu pacienta s nádorovým onemocněním lze najít na stránkách www.vyzivavnemoci.cz,“ říká Václava Mošnová, ředitelka marketingu společnosti Nutricia a dodává: „Kromě úpravy dietního režimu je vhodné doplnit stravu o přípravky tekuté výživy – tzv. nutriční drinky, které obsahují všechny živiny v optimálním poměru a jsou běžně dostupné v lékárnách.“

NutriAction je celosvětovou aktivitou společnosti Nutricia zaměřenou na vyhledávání nemocných v riziku podvýživy. V ČR byl projekt podpořen Českou onkologickou společností ČSL JEP a Pracovní skupinou nutriční péče v onkologii (www.linkos.cz). Průzkum NutriAction ukazuje podobné alarmující údaje již podruhé. V roce 2011 bylo sledováno 4 363 onkologických pacientů bez ohledu na stádium léčby. V bezprostředním riziku podvýživy bylo téměř 60 % pacientů. V rámci nejnovějšího průzkumu NutriAction 2012 se jednalo o téměř 6000 pacientů v aktivní léčbě (chemoterapie, radioterapie nebo operace) a riziko podvýživy dosáhlo alarmujících 74 %. Z meziročního srovnání výsledků je patrné, že dostupnost specializované nutriční podpory se bohužel nezměnila.


Kontakt pro novináře:

Tereza Kapalínová
INTENSITY
Telefon: +420 777 025 773
Email: tereza.kapalinova@intensity.cz 

 
Infolinka ZDARMA

Po - pá | 8 - 16
800 110 000

Logo Nutridrink

NUTRITEST