Podvýživa dětí v Česku? Nedostatečnou výživou je ohroženo 30 % dětí, není mezi nimi i to vaše?

www.trendmagazin.cz , 4.10.2012    Ačkoliv se zdá, že slovní spojení „podvýživa dětí“ vůbec nepatří do vyspělejších částí světa, opak je pravdou. A to v celé Evropě včetně České republiky. Podle průzkumu NutriAction společnosti Nutricia je totiž téměř 30 % dětských pacientů v českých nemocnicích ohroženo podvýživou, z toho 2 % dětí jsou dokonce ohrožena extrémně.  Přitom plnohodnotná výživa malých pacientů v nemoci je nesmírně důležitá, protože její nedostatekmůže mít za následek prodloužení léčby, hospitalizace a rekonvalescence.  „Nedostatečná výživa dětí se velmi často ztotožňuje s problémem hladu,“ říká doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., z Fakultní nemocnice v Hradci Králové a pokračuje: „To je však velmi zavádějící, protože nedostatečně živené může být jakékoliv dítě v moderní společnosti, a to včetně obézních dětí. Obrovské riziko u těchto dětí spočívá v tom, že při nemoci dětské tělo potřebuje až dvojnásobný energetický příděl, a pokud jej nedostane, může to mít negativní dopad na délku léčby, hospitalizace i rekonvalescence.“

Skrytý nepřítel

 Mezi nejčastější diagnózy, které jsou spojeny s rizikem podvýživy u dětí, patří vedle nemocí trávící soustavy nádorová a infekční onemocnění, která následují nemoci výživy a přeměny látek, neurologická onemocnění a nemoci dýchací soustavy.  Nicméně celých 34 % dětí v riziku podvýživy bylo hospitalizováno s diagnózou, která obvykle nebývá považována za rizikovou. Toto vysoké číslo ukazuje, proč je riziko podvýživy dětí ve vyspělých zemích nebezpečné: není přímo viditelné a nepojí se jen s určitým typem onemocnění.  Nejčastější příznaky, které způsobují ztráty živin, pozná každý rodič. Může to být například zvracení 3x a vícekrát za den, průjem 5x a vícekrát za den a snížený příjem stravy během posledních dní před přijetím k hospitalizaci.

Rodiče, ptejte se!

 Ačkoliv závěry výše uvedeného průzkumu nejsou příliš optimistické, dobrou zprávou je, že české nemocnice vnímají tuto problematiku jako aktuální téma a chtějí se mu aktivně věnovat. Do dotazníkových šetření se totiž zapojilo 35 českých nemocnic, z toho 9 fakultních, 6 krajských a 20 ostatních, což je v porovnání s dalšími evropskými zeměmi rekordní počet.  Rodiče ale mohou v tomto ohledu také pomoci. „Rozhodně by se měli ptát lékařů na možnosti výživy dětí v nemoci a v průběhu léčby, a informovat se o dostupných možnostech řešení, mezi něž patří i tzv. enterální výživa. Jedná se o kompletní a vyváženou tekutou výživu vyvinutou pro pacienty se zvýšenou potřebou energie a živin. Může být doplňkem výživy nebo jejím jediným zdrojem a je i volně prodejná v lékárnách,“ říká odborník na výživu doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., z Fakultní nemocnice v Motole.

Výživa v nemoci dětem na míru

Jedním z prostředků plnohodnotné tekuté výživy je NutriniDrink pro děti. Jako jediný v České republice je uzpůsoben svým složením pro děti od 1 roku do 6 let. Nemá ničeho moc ani ničeho málo, obsahuje optimální množství bílkovin, tuků, cukrů, ale i vitamín D a další potřebné živiny a minerální látky. Lze užívat 1-2 lahvičky denně pro doplnění běžné stravy nebo 4-5 lahviček jako jediný zdroj výživy. Je volně dostupný v lékárnách i hrazený ze zdravotního pojištění. Navíc má od října 2012 dvě nové příchutě oblíbené u dětí, jahodovou a čokoládovou. Užívání NutriniDrinku si lze zpestřit i milovanými dětskými recepty, které jsou k dispozici v Dětské kuchařce na webové stránce www.vyzivavnemoci.cz v sekci „Výživa dětí“.  NutriniDrink pro děti je potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely. Měl by být používán pod dohledem lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o dítě nebo na základě jeho doporučení.

O výzkumu NutriAction:

 NutriAction je celosvětová iniciativa společnosti Nutricia zaměřená na vyhledávání pacientů v riziku podvýživy. Na území České republiky proběhl průzkum v rámci této iniciativy vůbec poprvé u dětí, a to pod záštitou České pediatrické společnosti při ČLS JEP. Průzkumu se zúčastnilo téměř 3 000 dětí ve věku od 1 roku do 19 let v 35 českých nemocnicích, což představuje rekordní vzorek napříč zeměmi, kde průzkum u dětí probíhal.

O společnosti Nutricia:

 Společnost Nutricia Advanced Medical Nutrition působí v ČR od roku 1992 a je součástí mezinárodní společnosti Danone. Svými výrobky zaujímá Nutricia v České republice vedoucí postavení na trhu enterální a speciální výživy, ve svém portfoliu má produkty pro dospělé i děti, např. řady Nutridrink, NutriniDrink pro děti a Nutrison.
Soubory:
trendmagazin.cz_04102012.png669 K
 
Infolinka ZDARMA

Po - pá | 8 - 16
800 110 000

Logo Nutridrink

NUTRITEST