Jak proleženina vypadá?

Ještě dříve než se proleženina vytvoří, lze na ohroženém místě pozorovat přechodné zarudnutí pokožky, které po odstranění tlaku (změna polohy nemocného) spontánně vymizí. Nemocný může na tomto místě pociťovat mravenčení, pálení nebo bolest. Pokud nezabráníme vzniku proleženiny vhodnými preventivními postupy, může se vytvořit defekt, který se podle rozsahu poškození tkáně rozděluje do několika stupňů: 

  • I. stupeň - Celistvost kůže není porušena

 Proleženina se projevuje trvalým neblednoucím zčervenáním. Ložisko začervenání je citlivé až bolestivé. 

  • II. stupeň - Povrchové poškození

 Kůže je porušena, poškození ale nezasahuje do podkoží. Proleženiny mohou mít vzhled odřenin, puchýřů či mělčích defektů. V ráně není nikdy přítomna nekróza (černá či hnědá odumřelá tkáň), která je typická pro hlubší stupně poškození. Proleženina je velmi bolestivá.

  • III. stupeň - Hluboké poškození kůže v celé tloušťce

 Kůže je poškozena v celém rozsahu (včetně podkoží), tvoří se hluboký vřed. 

  • IV. stupeň - Hluboké poškození kůže i dalších struktur

Tvoří se velmi hluboký vřed, který poškozuje nejen kůži v celé tloušťce, ale zasahuje také svaly pod kůží a může postihovat i kosti a šlachy ležící pod kůží.

Proleženiny III. i IV. stupně jsou často pokryty nekrotickou tkání (černá či hnědá odumřelá tkáň) či vlhkým pevně ulpívajícím povlakem různé barvy (obvykle žlutý, žlutohnědý nebo žlutozelený). Z rány může vytékat různě hustá tekutina ve větším či menším množství.
Proleženina zcela pokrytá tvrdou černou nekrózou budí zdání povrchového defektu. Nicméně pod tvrdou černou krustou se obvykle skrývá hluboké a závažné poškození tkáně. 

 
Infolinka ZDARMA

Po - pá | 8 - 16
800 110 000

Logo Nutridrink

NUTRITEST